Edukacja

Szkolenia podstawowe FDM

logo-efdma

Kurs podstawowy obejmuje 4 moduły i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Każdy moduł zawiera co najmniej 20 jednostek dydaktycznych i jest nauczany zgodnie z jasno określonymi jakościowymi wytycznymi EFDMA. Kursy są otwarte dla personelu (lekarzy i fizjoterapeutów).

Moduł 1 
Podstawowe wprowadzenie do FDM wedlug Typaldosa
Ogólne zasady badań i leczenia
Specyficzne zasady badania i leczenia okolic stawu barkowego kolanowego i skokowego według Metody Typaldosa
Terapia pacjentów na żywo
Moduł 2
Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy
Specyficzne zasady badania i leczenia miednicy/bioder , dolnego i środkowego odcinka kręgosłupa oraz odcinka szyi według Metody Typaldosa
Terapia pacjentów na żywo
Moduł 3 
Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy
Specyficzne zasady badania i leczenia kończyn górnych i dolnych , żuchwy i głowy według Methody Typaldosa
Terapia pacjentów na żywo
Moduł 4
Powtórzenie materiału „Refresher” i  Egzamin: absolwenci otrzymują Certyfikat Terapeuty FDM (Zertifikat FDM – Terapeut EFDMA)

Po zdanym egzaminie podstawowym istnieje możliwość uczestnictwa w zaawansowanych kursach FDM-u. Terapeuci FDM-u mogą ubiegać się po 12 miesiącach pracy technikami FDM-u o uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu FDM (FDM IC) – egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. FDM IC jest standardowym egzaminem, uznawanym przez wszystkie międzynarodowe stowarzyszenia FDM (AFDMA American Fascial Distortion Model Association, EFDMA European Fascial Distortion Model Association, FAA FDM Asian Association, AFDMS African Fascial Distortion Model Society). Wizyty w gabinetach doświadczonych lekarzy i terapeutów oraz prowadzony przez nich nadzór kliniczny, jak również doświadczenie i zaawansowane szkolenie są podstawą do przystąpienia do egzaminu FDM IC.

doświadczenie

Doświadczenie

Kursy FDM Akademia Polska prowadzą instruktorzy EFDMA z wieloletnim doświdczeniem klinicznym i pracą terapeutyczną z pacjentami, którzy zdobywali wiedzę i umiejętności od jedynego spadkobiercy Typaldosa w Europie Dr Georg Harrer

poświęcenie

Poświęcenie

W czasie szkolenia jeden instruktor wraz z asystentami FDM IC przypada na 8-10 uczestników kursu. To oznacza az do 50% więcej ćwiczeń praktycznych niż na innych kursach.

sprawdzone techniki

Sprawdzone techniki

Ćwiczymy techniki wykorzystując sprzęt polecany przez Typaldosa (np. techniki inwersyjne w dolegliwościach bólowych odc. piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa) z możliwością zakupu wszystkich narzędzi FDM w trakcie szkoleń

bezpłatne uczestnictwo

Bezpłatne uczestnictwo

Uczestnictwo w bezpłatnych grupach roboczych 3-4 razy do roku z możliwością terapii pacjenta, autoterapii, prowadzenia i słuchania wykładów oraz doskonalenia technik.

profesjonalizm

Profesjonalizm

Organizowane przez nas szkolenia FDM na poziomie podstawowym i rozwijającym oraz grupy robocze są zgodnie z wytycznymi EFDMA

W roku 2006 powstało europejskie stowarzyszenie EFDMA, którego założycielem jest pionier FDM w Europie, dr Georg Harrer (Wiedeń), bezpośredni uczeń dr. Typaldosa. Zadaniem EFDMA jest rozpowszechnianie i zabezpieczenie kwalifikacji kształcenia metody FDM. EFDMA, jako jedyna w Europie, współpracuje z międzynarodowymi organizacjami takimi jak: AAFDM – American FDM Association (Ameryka), FAA – FDM Asian Association (Japonia), SAMDF – African Society for FDM (Afryka), które, poprzez wspólne kongresy i międzynarodowe kursy dla zaawansowanych, rozwijają nowe techniki, szkolą instruktorów i wymieniają się praktycznymi i teoretycznymi doświadczeniami. EFDMA ma przedstawicieli w wielu krajach Europy, również w Polsce.

efdma modules